Diákönkormányzat

Diákönkormányzat

Iskolánkban már évek óta működik diákönkormányzat. Munkáját a tanulók által választott, az iskolában tanító tanár irányítja, segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat érdekeiben. A diákönkormányzat olyan közösségi szervezet, amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

Legfontosabb feladatának az iskolai közösségi élet szervezését, a diákok érdekeinek képviseletét tartja.

A tanulókat jogaik gyakorlásában és képviseletében a diákönkormányzat segíti.

Szervezeti felépítése

 • Irányító tanár
 • Osztályképviselők: akik az osztályfőnökökkel együttműködve a kétirányú információ áramlás fő bázisai
 • Diákpolgármester: a tanulók által választott diák, a legfőbb összekötő kapocs a DÖK vezető és az osztályképviselők között, képviseli a tanulóifjúságot.

Működése

 • A DÖK kéthetente gyűlésezik, de szükség esetén bármikor összehívható.
 • Az összehívását kezdeményezhetik az osztályképviselők, a DÖK vezető tanár , illetve az iskola vezetése.
 • Üléseire meghívhatók az iskola diákjai, a nevelőtestület tagjai, illetve az iskola vezetése.
 • A tanulóközösség döntési jogkört gyakorolhat a nevelőtestület véleményének meghallgatásával:
  • a saját közösségi életük megszervezésében
  • tisztségviselők , önkormányzati képviselők megválasztásában
  • a házirend kialakításában
  • a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásában
  • az iskolai diákönkormányzat aktívan segíti az oktató - nevelő munka hatékonyságát
   • fegyelem erősítése, ügyeleti rendszer kialakítása, működése
   • a Házirend betartása és betartatása
  • az iskolai diákönkormányzat képviseltetheti magát az iskolaszékben

Ugrás az oldal elejére!