Étkezési információk

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy a II. kerületi Önkormányzat gyermekétkeztetés nyilvántartására és számlázására használt elektronikus rendszere az iMenza.

Internetes felületen, egyedi bejelentkezést követően – önállóan, az iskolák közreműködése nélkül – fizethetik ki, illetve mondhatják le gyermekük közétkeztetési szolgáltatását.

A rendelés és a számlázás a tanévkezdést megelőzően leadott, étkeztetés igénybe vételére tett szándéknyilatkozat, valamint az iMenza rendszerhez történő hozzáférés biztosításához megadott hozzájáruló nyilatkozat alapján történik.

Kedvezmény igénybevétele esetén a 8. sz. mellékletet a megfelelő igazolásokkal, határozatokkal (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; tartósan beteg, vagy fogyatékos; családjában három, vagy több gyermeket nevelnek; nevelésbe vett) szíveskedjen csatolni.

Diétás étkezés igénybevétele esetén érvényes szakorvosi (endokrinológus, allergológus, diabetológus, gasztroenterológus) igazolást kérünk csatolni.

FIGYELEM! Leendő elsősök normatív kedvezményének mértéke 50% (tartósan beteg, vagy fogyatékos; családjában három, vagy több gyermeket nevelnek)

Minden, a közétkeztetésben résztvevő tanuló megszemélyesített, chippel ellátott, sárga színű, műanyag kulcstartót kap, melynek egyik oldalán a kulcstartó azonosító száma és a gyermek neve olvasható, másik oldalán a II. kerületi Önkormányzat címere és a közétkeztetési ügyfélszolgálat telefonszáma van feltüntetve. A névre szóló kulcstartók az iskolában kerülnek kiosztásra a tanulók részére.

Étkezés biztosítása kizárólag a kiegyenlített számlák alapján lehetséges. A kiegyenlítetlen számlák a hónap utolsó napján sztornózásra kerülnek, a rendelés törlődik.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy kizárólag az étkezési napot megelőző munkanap 9:00 óráig lehet érvényesen étkezést lemondani.

Az online felület használatával kapcsolatban és egyéb kérdés esetén készséggel állunk szíves rendelkezésükre:

Név: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
Cím: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.
Telefon: 06-1-491-0580
E-mail: etkeztetes@vf2.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő – csütörtök:   7:00-16:00
péntek:                   7:00-12:00

Tisztelettel: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
(Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat megbízottja)

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A 2019/2020-as tanévben normatív étkezési kedvezmény az alábbi mértékben és esetekben adható:
100%-os kedvezmény 1-8. évfolyamig:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben - Gyermekvédelmi törvény 148.§ (5) a.) alapján - részesülőknek (az erről szóló 2019. szeptemberétől érvényes határozatot kell benyújtani).
50 %-os kedvezmény 1-8. évfolyamig:
• három vagy többgyermekes családoknak-8.sz melléklet szülői nyilatkozat alapján! (18 évesnél idősebb, közoktatásban vagy felsőoktatási intézményben tanuló testvér esetében tanulói/hallgató igazolás szükséges!).
• tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében (a szakértői és rehabilitációs bizottság érvényes szakvéleményével). Amennyiben 2019. szeptemberétől nem rendelkeznek érvényes igazolással, a kedvezményt nem áll módunkban megadni!

Ezen felül lehetőség van méltányossági alapon adható kedvezményre.
Ennek feltétele, hogy az igénylő II. kerületi állandó ill. tartózkodási címmel rendelkezzen.

A kedvezmény mértéke az alábbiak szerint alakul:

Nettó jövedelem (Ft/fő):

57000-45601   25%+10% egyedülállónak.
45600-39901   50%+ 10%
39900-34201   75%+10%
34200-0           100%


Kérnénk a kérelem minden oldalát kitölteni, a szükséges igazolásokat csatolni és a megfelelő helyen aláírni! A hiányosan kitöltött kérvényeket javításra visszaküldjük.

Ha több gyermek után szeretné a kedvezményt igénybe venni, úgy minden gyermekről külön kérjük a kérvényt kitölteni.
A kérvények beadási határideje: 2019. április 30.
Budapest, 2019. április 8.

KÖZÉTKEZTETÉSI NYOMTATVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZTATÓK