Mottó:
"Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."

(Szent-Györgyi Albert)


A főváros II. kerületének északi részén, csodálatos természeti környezetben járva pillantja meg a Remetekertvárosi Általános Iskolát az ideérkező. A dombok, hegyek ölelésében kialakult családi házas kerületrész régi hagyományait tekintve üdülőterülete volt Budapestnek. A ma már nagy forgalmú útvonalakkal és családi házak, villák sokaságával rendelkező területen élők fontosnak tartják, hogy gyermekeik jó minőségű intézményhálózatban kapjanak ellátást.

E helyen 1922 óta folyik a környéken élő gyerekek nevelése, oktatása. Alapítója a nagyhírű oktatási miniszter, Klebelsberg Kunó volt. Az iskola alapítójának tisztelete és az iskola története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

Iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest II. Kerületi Tankerülete, működtetője Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata. Az alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete általában kiváló, segítjük a hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

Az elmúlt években folyamatosan bizonyítanunk kellett a szülőknek, a fenntartónak, önmagunknak, hogy a „Remete” versenyképes iskola, a tanulók kompetenciái, és a pedagógusok szaktudása érdemessé teszi a több, mint 85 éves múlttal rendelkező intézményt a sikeres működésre.

Az intézmény sokoldalú szakmai műhelyként működik a kerületben, ahol minden pedagógusnak lehetősége van saját egyéniségét, speciális szakmai tudását is beleszőni a mindennapokba. Az elmúlt évek szakmai bemutatói számos speciális területét mutathatták meg az iskolában folyó nevelő-oktató munkának. A tantestület megfogalmazta saját szakmai céljait, amely egybeesik a Pedagógiai Programban, a Minőségirányítási Programban és a Házirendben megfogalmazott célokkal. Mindannyian ennek érdekében gondolkodunk, dolgozunk. A teljes dolgozói kör példaértékű együttműködéssel dolgozik a közösen kitűzött célok megvalósításáért.

Célunk, hogy az intézményben tanuló gyermekek és szüleik megtalálják az igényeiknek megfelelő magas színvonalú szolgáltatást, az egész intézmény egységes nevelési és szakmai értékrendszert képviselve továbbra is szervesen illeszkedjen a kerület életébe, tanulóink a középiskolában megállják helyüket.

Ugrás az oldal elejére!